BOTELLA CREA PER DECRET UN GABINET D’ORGANITZACIÓ DE LA POLICIA LOCAL I DEIXA FORA EL CAP DEL SERVEI

Publicado en enero 15, 2014 con 2 Comentarios

L’alcaldessa de Carcaixent s’empara en la necessitat d’aconseguir una “dinàmica de treball satisfactòria” en la Policia Local

Des de Compromís denunciem que sols obeeix als desitjos d’alcaldia de controlar el funcionament del servei deixant fora aquells agents i caps que no interessen i ajustant retribucions de manera discrecional. Per a Compromís la creació del Gabinet d’Organització i Control de la Policia Local de Carcaixent és una decisió que, aparentment, pretén millorar la dinàmica de treball en el cos de la Policia Local, però que en la pràctica el que persegueix és lligar altres temes com mantenir l’equilibri de poder entre les diferents parts implicades (agents de la Policia Local, comandaments i responsables polítics), com sempre a base de complements econòmics. Tal com explica Paco Salom, portaveu del grup municipal: “està clar que l’alcaldessa, única responsable política de la Policia Local, tapa els fracassos de la gestió en la matèria, amb accions, com ara el Gabinet o assignant complements injustificables des del nostre punt de vista com els 150 € al mes sols per als agents membres del Gabinet.

Segons consta en el Decret 3719/2013, de 14 de desembre, els objectius i funcions que se li han encomanat al Gabinet són “totes les qüestions referents als col•lectius de la Policia Local”, i es delimiten com a competències i assumptes que regularà una sèrie de funcions que van des del control i supervisió de serveis de reforç, permisos planificació i senyalització d’actes, oficials de guàrdia setmanals o col•laboració amb òrgans judicials.

Salom comenta: “les poques raons que s’apunten en el decret difícilment poden explicar, per exemple, la relació de les funcions assignades, que en algun cas interpretem que són competència exclusivament del cap de la Policia Local i que no han estat delegades. O, per exemple, també, es desconeix el criteri pel qual s’ha designat la participació d’un nombre d’oficials determinats i no altres, i sobretot per quin motiu no s’inclou al màxim responsable de la Policia Local”. Salom continua: “és més, les funcions que són responsabilitat del cap de la Policia únicament pot delegar-les ell mateix, no és competència de l’alcaldessa i per tant podríem estar incomplint la legalitat. A més, la norma base que regula les funcions de la Policia Local no contempla la creació d’aquest Gabinet”. Salom continua: “i a tot això, caldria afegir que, segons les informacions que consten al grup Compromís, oficialment s’ha incomplit el punt 4 del decret que estableix l’obligatorietat de comunicar la decisió al cap de la Policia”.

Tot això sense oblidar el tema retributiu, que totes les parts obvien però que en opinió dels representants de Compromís no pot deixar-se de banda, en tant que és un dels factors desencadenants. Així, simultàniament a la creació del Gabinet, s’estableix mitjançant un altre Decret número 3720/2013, una compensació per als oficials de la Policia membres del Gabinet, i amb un tercer decret, el 3728/2013 una compensació per a determinats agents amb arguments de serveis prestats que considerem de difícil justificació.

Per a Compromís la conclusió és molt evident: el decret intenta resoldre els problemes actuals de desencontre entre l’alcaldessa i el cap de la Policia Local, l’enfrontament entre el cap de la Policia i el subcap (amb denuncies en els tribunals incloses) i indirectament està provocant el distanciament entre els agents, que van alineant-se a un o altre costat en funció dels seus interessos o punts de vista, i tot això, inevitablement, afecta al bon funcionament d’un servei tan important com el de la policia local.

Font: Compromís per Carcaixent

Comentarios para BOTELLA CREA PER DECRET UN GABINET D’ORGANITZACIÓ DE LA POLICIA LOCAL I DEIXA FORA EL CAP DEL SERVEI estan ahora cerrados.

  1. Jo aixó n’eu vex clar, sempre agut prefecte de policia.

  2. Ese tipo concreto de actuación en el vigente Código Penal se llama “Usurpación de Funciones”, y la actuación de la alcaldesa y el secretario “Prevaricación”, en cuanto al reparto indiscriminado de gratificaciones, debe ser puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno.